Bildmuseets interaktiva utställning med ljud och ljus.

Bildmuseets interaktiva utställning med ljud och ljus.