Jonas från Svenska kyrkan pratade om egenskaper med gruppen, vem är jag och vem vill jag vara?

Jonas från Svenska kyrkan pratade om egenskaper med gruppen, vem är jag och vem vill jag vara?