Vi besökte Mickelbo gård, både under sensommaren och närmare jul. Här håller Andreas i en oerhört vacker tupp, vi kallar honom för Hösten!

Vi besökte Mickelbo gård, både under sensommaren och närmare jul. Här håller Andreas i en oerhört vacker tupp, vi kallar honom för Hösten!