Korvgrillning bärplockning och spel i Hamptjärnsstugan.

Korvgrillning bärplockning och spel i Hamptjärnsstugan.