Utiskt över Kulturväven från Teg, sköna sommardag!

Utiskt över Kulturväven från Teg, sköna sommardag!