Ibland kan det kännas svårt att veta var just jag kan vända mig. Här hittar du några länkar:

 

  • Här är en sida för dig som är UNG I UMEÅ. Här finns information om var du kan vända dig om du inte mår bra, vill söka skola, jobb, boende osv. Mycket information och enkelt att hitta på sidan. Gå in och kika!  • ELEVHÄLSAN: hälsovård för elever på grundskole- och gymnasienivå.


  • UNGDOMSTORGET: Arbetsrehabilitering för unga mellan 18- 29 år i behov av extra stöd (samverkan och samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting).


  • UNGDOMSHÄLSAN: Första linjens hälsocentral för unga upp till 23 år. Här finns läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, kuratorer, psykologer.  • RFSL: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.