Skriv till oss

Våra lokaler hittar du i centrala Umeå i samma hus som KFUM.

Adressen är Västra Kyrkogatan 14A.

Hikikomori tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: www.umea.se/gdpr *